تقویم آموزشی

نام دوره پیشنیاز نوع دوره تعداد

ساعت

شهریه

(تومان)

حداکثر

ظرفیت 

دوره مهندسی سرویس گرایی با تکنولوژی های جاوا   جاوا و XML ماهانه ۴۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۹
دوره مهندسی داده های حجیم (Big Data) ماهانه ۲۴ ۶۰۰/۰۰۰ ۹
 دوره مهندسی رایانش ابری ماهانه ۴۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۹
 دوره +Network  ماهانه ۳۰  ۲۵۰/۰۰۰ ۹
دوره CCNA + Network  ماهانه  ۴۰ ۶۰۰/۰۰۰   ۹
دوره CCNA Security + Network  ماهانه  ۴۰  ۶۵۰/۰۰۰   ۹
  دوره CCNP  CCNA  ماهانه  ۴۰  ۶۵۰/۰۰۰   ۹
دوره CCNP Troubleshooting  CCNA ماهانه  ۶۰  ۶۵۰/۰۰۰ ۹
 دوره آموزش کنسول مدیریتی آنتی ویروس Kaspersky نسخه سرور کمپ یک روزه ۴ ۸۰/۰۰۰ ۹
 دوره آموزش اکانتینگ و فایروال Kerio Control کمپ یک روزه ۴ ۸۰۰۰۰ ۹
 دوره مقدماتی برنامه نویسی جاوا  –  ماهانه  ۳۰ ۵۰۰/۰۰۰   ۹
 دوره مقدماتی برنامه نویسی #C ماهانه ۳۲ ۴۵۰/۰۰۰ ۹
دوره SQL Server پروؤه محور ماهانه ۳۲ ۴۵۰/۰۰۰ ۹
دوره آموزشی طراحی مدارات الکترونیکی ماهانه ۱۸ ۶۰۰/۰۰۰ ۹
دوره آموزشی کار با میکروکنترلر AVR (مقدماتی) الکترونیک  ماهانه  ۲۲ ۷۰۰/۰۰۰   ۹
 دوره آموزشی نرم افزار porteus و ساخت مدارات الکترونیکی الکترونیک ماهانه  ۱۶ ۴۵۰/۰۰۰ ۹
 دوره آموزشی کار با برد Raspberry-pi   آشنایی مقدماتی لینوکس  کمپ یک روزه ۸ ۸۰/۰۰۰ ۹
 دوره آموزشی بهبود کسب و کارهای کوچیک  IT محور ماهانه ۳۰ ۸۰۰/۰۰۰ ۶