درباره دپارتمان نرم افزار

دپارتمان نرم افزاری PTA با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستم های اتوماسیون سازمانی پاگرفت. ویژگی شاخص محصولات این شرکت، پشتیبانی نسبتا کامل از عملیات بخشی و فرابخشی در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است بگونه ای که می تواند طیف وسیعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان مدرن را پوشش دهد. محورهای اصلی فعالیت شرکت عبارتند از:

۱- ارائه راه حل های اتوماسیون سازمانی

۲- ارائه  محصولات اتوماسیون عملیات مالی اداری

۳- ارائه سیستم های متناسب با عملیات

۴- ارائه خدمات در زمینه امنیت اطلاعات، طرحهای فناوری اطلاعات و مدلسازی فرآیندهای سازمانی

گروه نرم افزاری PTA رمز موفقیت خود را وفاداری به ارزش های سازمانی زیر می داند:

۱- خشنودی خریدار، تضمین و تایید درآمد پاک ماست

۲- ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی

۳- عرصه رقابت تجاری محدود به ارزشهای اخلاقی

۴- سرمایه گذاری و مشارکت بر مبنای صداقت و امانت

۵-سرمایه شرکت، منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است

۶- سازمان متعهد به رشد همه جانبه همکاران خود است

 

بایگانی