محصولات

نرم افزار پیمانکاران

نرم افزار پیمانکاران متناسب برای هر پیمانکار برای تعریف پروژه های گوناگون که دارای قابلیت های زیر می باشد: تعریف...
بیشتر

پورتال خدمات الکترونیکی اداره کل مراتع و جنگلبانی استان

امکان برقراری ارتباط با مدیرعامل ثبت درخواست وقت ملاقات پیگیری درخواست وقت ملاقات با استفاده از کد رهگیری ارسال پیامک...
بیشتر

نرم افزار خدمات پس از فروش خودرو

- بخش نگهبانی (ورود خودرو) - بخش پذیرش (دریافت اطلاعات مربوطه) - بخش کنترلر (اقدامات انجام شده جهت تعمیر خودروها)...
بیشتر

نرم افزار مدیریت تدارکات

- امکان تعریف سال مالی - امکان تعریف واحد برای کالاها - امکان تعریف گروه بندی کالا برای کالاها -...
بیشتر

نرم افزار ثبت معاملات فصلی دارایی

- ثبت اطلاعات فروش - ثبت اطلاعات خرید - ثبت اطلاعات قرارداد - امکان تعریف پرسنل بصورت نامحدود - امکان...
بیشتر

نرم افزار معاینه فنی خودرو

- امکان تعریف انواع خودرو (سواری - وانت) - امکان تعریف انواع سیستم - امکان تعریف انواع تیپ - امکان...
بیشتر