مجازی سازی

مشاوره و پیاده سازی سیستم های مجازی سازی:

– طراحی، اجرا وپشتیبانی سیستم های مجازی سازی سرور

– طراحی، اجرا و پشتیبانی سیستم های مجازی سازی دسکتاپ و برنامه

– نصب و راه اندازی مدیریت متمرکز سیستم های مجازی سازی

– نصب و راه اندازی مرکز کنترل دیتاسنتر

– طراحی و اجرای سرویس های پشتیبان گیری از ماشین های مجازی سازی

– طراحی و اجرای مرکز مانیتورینگ لحظه ای سیستم های مجازی سازی

– ایجاد قابلیت امن و مهم مجاز سازی مانند:

 • (FT(Fault Tolerance
 • (HA (High Availability
 • (DRS (Distributed  Resource Schedule
 • vMotion
 • Network Balancing
 • Data Storage Via Fibber Channel

مشاوره و پیاده سازی مراکز ذخیره سازی:

– طراحی، اجرا و پشتیبانی و ارائه راهکارهای ذخیره سازی داده

– طراحی، اجرا و پشتیبانی مراکز داده و ذخیره سازی داده های کلان

– ارائه راهکارهای تخصصی پشتیبان گیری و مانیتورینگ اطلاعات

– انجام انواع Raidبندی در دستگاه های ذخیره سازی  مانند NAS و SAN

– تعریف Share Folder با قابلیت دسترسی های مختلف برای یوزها

– تعریف Scsi Target و ارتباط آن با سرور یا کلاینت

– تعیین ارتباط دیتا استور بوسیله شبکه و فیبرنوری

– رمزگذاری بر روی اطلاعات نوشته شده بر روی ذخیره سازی جهت حفظ امنیت داده ها

– اجرای Data Replication و Data Recovery بر روی ذخیره ساز

– ایجاد سرویس های زیر بر روی ذخیره ساز

 • (Web(HTTP
 • (Web Secure(HTTP
 • SSH Access
 • ISCSI
 • AFP
 • SMB
 • SFTP
 • FTP
 • NFS
 • Proxy

 

بایگانی